Lutina: Karl Fazer
Informē: Radio SWH
Izklaidē:
Fantasy Park
AP Parks
Skaņa & gaisma: DJ Erminass
Video: LAKIS.LV